Friday, November 9, 2007

NOMINAL ROLL OF AJEETS 401 TO 800

ROLL NO /NAME /DATE OF BIRTH /DATE OF JOINING /DATE OF PASSING OUT


401
B.S.CHANDRASHEKHAR
1/7/1959
1969
1971
402
COL.S.B.SAJJAN
8/2/1959
1969
1976
403
COL M.B.RAVINDRANATH VRC
15/05/1959
1969
1976
404
SQ LDR M MADANGOPAL
9/5/1960
1969
1972
405
ASHOK.G.KULKARNI
12/5/1959
1969
1976
406
I.C.HAIGAR
20/03/1959
1969
1974
407
S.M.NINGASANI
30/07/1959
1969
1972
408
M.SURENDRANATH
7/10/1959
1969
1976
409
SHARAD.C.KHARADE
28/10/1959
1969
1976
410
V.B.MUGBASAV
14/04/1960
1969
1976
411
SADANAND.B.KAMATI BE(CIVIL)
13/05/1960
1969
1973
412
SATISH. M. GHARGE
11/11/1959
1969
1974
413
KIRAN A PUJER AM,
21/05/1959
1969
1971
414
R.R.KULKARNI
20/05/1959
1969
1976
415
SHRISHAIL.M.GOLAI
1/6/1959
1969
1973
416
M.G.SAJJANAR
21/05/1959
1969
1976
417
M.M.HANJI
28/02/1959
1969
1976
418
DR.SHIVANAND UTLASAR
22/05/1959
1969
1974
419
RAMANNA TALEWAD
1/6/1959
1969
1973
420
LT COL B.Y.KONNUR
1/6/1960
1969
1976
421
SHIVANAND S PATIL ADVOCATE
27/09/1959
1969
1976
422
ANILKUMAR GOEL
28/08/1959
1969
1976
423
CHANDRASHEKAR.S.MANUR
16/04/1959
1969
1976
424
CDR GANGAPPA S PUJAR
20/07/1959
1969
1976
425
K.THIMMAREDDY
12/6/1960
1969
1976
426
ARVINDKUMAR GARG
19/06/1960
1969
1969
427
VIVEKANAND MATHAD
1/5/1959
1969
1976
428
VINAYAK S.TANKASALI
8/1/1959
1969
1976
429
DR RAJENDRA.C.MOOGI
23/12/1959
1969
1976
430
SATISH.L.MANESHINDHE ADVOCATE
20/08/1959
1969
1976
431
B.B. PANDURANG
22/07/1959
1969
1973
432
P.S. KULKARNI
7/6/1960
1969
1976
433
MRITYUNJAYA.S.HIREMATH
11/8/1959
1969
1974
434
SATYAJIT V DESAI
31/05/1960
1969
1970
435
R.KUMAR .A.PATIL MSC (AGRI)
5/4/1959
1969
1975
436
LT COL S.A.DHANASHETTI(RETD)
17/07/1959
1969
1976
437
V.G.SALUNKE
21/05/1959
1969
1976
438
ANAND P TATTI
30/11/1959
1969
1976
439
LT COL V.K.CHATRE
17/02/1960
1969
1976
440
RAVI.R.BIRADAR
29/10/1959
1969
1974
441
R.M. MELAVANKI
20/05/1960
1969
1976
442
R.G. CHAPPALGAON
30/01/1959
1969
1976
443
SUNIL.M.POTDAR
8/5/1959
1969
1976
444
BIPIN V KORADDI DY.COMMANDANT (RETD)
29/02/1960
1969
1976
445
LT COL .A.S. INGALESHWAR
20/03/1960
1969
1976
446
SURYAKANT
28/06/1954
1969
1976
447
SIDDHARAJ.S.UMARANI
20/05/1959
1969
1971
448
D.C.VRITTIKOPPA
14/06/1959
1969
1976
449
HARPAL SINGH CHADHA
25/02/1960
1969
1976
450
SHRI. PRAKASH DEO
25/07/1958
1969
1976
451
LATE Shivayogi.A.KAMBALYAL
15/07/1958
1969
1974
452
S.S. KOTUR
20/07/1958
1969
1975
453
S.C.PILLI
6/7/1958
1969
1975
454
KUMAR.S.BELLANKIMATH
10/7/1958
1969
1975
455
LT COL. S.G. BALUTGI
25/12/1958
1969
1975
456
S.D. PATIL
10/11/1958
1969
1973
457
RAJENDRA S GUNJAL
15/05/1959
1969
1975
458
G.B.KATTI
14/03/1959
1969
1973
459
V.B. BANDI
10/7/1958
1969
1975
460
MALTESH JEEVANNAVAR
7/11/1958
1969
1975
461
ARUN.N.HULAMANI
15/09/1958
1969
1975
462
COL P D HALLUR VSM
10/7/1958
1969
1975
463
P.B.HAVANNAVAR EX IAF
13/07/1958
1969
1975
464
COL.S.R.MARANABASARI.
5/8/1958
1969
1975
465
M.L. SHETTYAPPAGOL
21/08/1958
1969
1974
466
A.N. DESHPANDE
23/09/1958
1969
1975
467
C.R. HALSANGI
11/12/1958
1969
1975
468
M.D. YADHALLI
2/10/1958
1969
1974
469
R.R. JANNU KAS
1/6/1960
1969
1976
470
P.T. KUMBAR ROOM NO 3, CHAWL
15/06/1959
1969
1976
471
BHAGAWAN P PATIL, SANJAY NIWAS
15/03/1960
1969
1976
472
D.N. PATANGE
6/6/1960
1969
1976
473
R.S. SURYAVANSHI
1/4/1960
1969
1976
474
DR SUNIL.N. BHANDURGA MS ORTHO
30/06/1959
1969
1973
475
WG CDR S S DHADKE
2/4/1959
1969
1976
476
M.M. CHOUDHARI
1/12/1959
1969
1972
477
ARVIND.V. WATHODKAR
17/06/1959
1969
1976
478
V.J.DONGRE
6/9/1959
1969
1976
479
SHASHIKANT S PATIL
3/1/1959
1969
1976
480
ADHIKAR .V. PATIL
1/6/1960
1969
1976
481
U.G. PAWAR
22/03/1959
1969
1976
482
S.N. PURANIK
8/1/1959
1969
1973
483
V.L. BHOSLE
5/7/1960
1969
1973
484
DR. Y.V. PATIL
1/6/1959
1969
1977
485
LT COL S.A. PANDE(RETD)
15/08/1959
1969
1976
486
DEEPAK A BHUSARI
27/06/1960
1969
1976
487
VINAY N JOSHI
17/02/1959
1969
1976
488
HEMACHANDRA.M.CHOUDHARY
15/01/1960
1969
1976
489
S.S. JAGDALE
15/03/1959
1969
1976
490
ARUN.O. MAHAJAN
22/07/1959
1969
1976
491
SQ LDR PRAMOD.V. DESHPANDE
29/12/1960
1970
1977
492
CHRISTOPHER.J. MATHIAS
9/7/1960
1970
1977
493
V.V. PANSALKAR
19/12/1960
1970
1972
494
KRISHNA R MARADUR
26/01/1961
1970
1977
495
LATE B I SOOLIBHAVI
10/10/1960
1970
1976
496
SHIRISH S PATIL
12/7/1960
1970
1976
497
A.I. TUPPAD
31/01/1961
1970
1973
498
M.P. KULKARNI
25/06/1961
1970
1976
499
R.H. PATIL
22/10/1960
1970
1977
500
COL K.P. BHAT
26/09/1960
1970
1977
501
MANJUNATH.C.TAMBAKAD DFO
22/07/1960
1970
1977
502
SUDHIR S PHADNIS SE(PRODUCT
4/11/1960
1970
1977
503
B.C. KOTI
20/05/1961
1970
1977
504
LATE.N.S.DHAWALGI.
23/07/1960
1970
1977
505
SHIVAPRASAD.M. KHENED
20/05/1961
1970
1977
506
B.Y. PATIL
3/7/1960
1970
1977
507
RAVI B KULAKARNI
8/7/1960
1970
1976
508
ARVIND.K.CHOMANCHODE
31/05/1961
1970
1977
509
M.B. KULKARNI
1/2/1961
1970
1976
510
R.G. KULKARNI
7/3/1961
1970
1977
511
PRADEEP S TALIKOTI
30/12/1960
1970
1977
512
MAJ. S. NEERAJ ROY
29/12/1960
1970
1977
513
SATISH KAVISHETTI
23/08/1960
1970
1977
514
UPENDRA V KATTI
21/07/1960
1970
1977
515
DR GURUNATH.A.SURYAVANSHI
22/10/1960
1970
1978
516
B. A. MUKESH
27/04/1961
1970
1977
517
CDR SHRIKANT INDIAN NAVY 3
1/1/1961
1970
1977
518
S.K. MASAGI
20/07/1960
1970
1977
519
VIJAYAKUMAR. S. PATIL
3/7/1960
1970
1977
520
ARJUN.S. MISALE ADVOCATE
6/5/1961
1970
1976
521
GURULINGAPPA. S. PATIL
6/6/1961
1970
1977
522
KALYANI.S. BIRADAR
16/08/1960
1970
1976
523
RAMACHANDRA.Y. HUBLI
4/8/1960
1970
1975
524
LATE P SANJEEVKUMAR ( V V PATIL)
22/11/1960
1970
1977
525
S.D. BADAMI S/O D Y BADAMI
18/09/1960
1970
1976
526
VIJAYKUMAR S HONWAD
5/1/1961
1970
1979
527
K.N.NARASIMHA PRASAD
22/07/1960
1970
1977
528
LATE R.V. GADGE
18/10/1960
1970
1977
529
H.S. SHARATCHANDRA
21/08/1960
1970
1976
530
B.L. BILGI
11/2/1961
1970
1977
531
K.M. SANGANNVAR
11/7/1960
1970
1971
532
S.K. JAMAKHANDI AEE ( EI )
25/12/1960
1970
1976
533
COL A N GUDI
6/3/1961
1970
1977
534
V.G. NAZRE
29/11/1960
1970
1977
535
C.S. MULGUND
1/6/1961
1970
1977
536
RAJENDRA.S. NADAGOUDAR
20/07/1960
1970
1978
537
DR.S.S.SHIVANAL.
8/8/1960
1970
1976
538
A.M. SHIVARAJ
9/8/1960
1970
1976
539
R.H. NADAF
24/07/1960
1970
1975
540
S.H. TIRKI
1/6/1961
1970
1971
541
VITHAL .M. GANGAPUTRA
20/05/1961
1970
1974
542
GURUSHANTAPPA. M. PATIL
1/8/1960
1970
1977
543
LATE B.DILIP
7/10/1960
1970
1976
544
RACHAPPA .S. PATIL
11/5/1960
1970
1978
545
DR ASHOK .S. HALEPYATI
1/8/1960
1970
1979
546
G.N. KULKARNI
22/07/1960
1970
1977
547
LATE MC RAVI
8/10/1960
1970
1977
548
G. RAJSHEKAR
7/4/1961
1970
1977
549
LT COL S.S. DEGINAL
20/09/1960
1970
1977
550
N.S. CHANDRAKANT
2/1/1961
1970
1977
551
H. UDAYAKUMAR
28/11/1960
1970

552
R.K. TALIKOTI
10/7/1960
1970

553
RAJGOPAL N BHUTADA
30/05/1961
1970

554
CDR. CHAND M NADAF
1/6/1961
1970

555
L.S. DESAI
26/02/1961
1970

556
B.J. HIREMATH
26/10/1960
1970

557
B.S. ANGADI
20/06/1961
1970

558
AJAYA YADAV
1/11/1960
1970

559
A.K. TIWARI
5/7/1960
1970

560
KRISHNAMURTHY. M.THAKUR
20/04/1961
1970

561
G.J. DESAI MANAGER (TRG)
8/7/1960
1970

562
CHANNU A KAMBALYAL
20/07/1960
1970

563
LUKE LOBO
26/11/1960
1970

564
U.S. KULKARNI
15/07/1960
1970

565
RAYANAGOUDA .G. PATIL
1/12/1960
1970

566
JAGADEESH.S. NANDI ASST ENGINE
9/12/1960
1970

567
LATE LT COL. A.V. BHANDARKAR
31/12/1960
1970

568
M.A. DESHPANDE
9/7/1960
1970

569
T.V. RAJSHEKHARAN
4/7/1960
1970

570
M. PRAHLAD
20/03/1961
1970

571
MISS P M BETTI
17/03/1960
1970

572
S.S. JUKTE HIREMATH
20/07/1960
1970

573
SHASHIKANT S PATIL
22/02/1961
1970

574
RAVI T PATIL
1/4/1961
1970

575
MOHAN J JEEVANNAVAR
20/07/1960
1970

576
MUTTAPPA.B. HULKUND
1/8/1960
1970

577
R.W. POTDAR
18/07/1960
1970

578
S.C. KAMBAR
1/8/1960
1970

579
A.K. KAPATKAR
19/09/1960
1970

580
BHIMA.S. KANAL ALIAS PYATI
17/09/1960
1970

581
CAPT.I.S PAVATE
22/10/1959
1970

582
H.B. TAYANNAVAR
20/04/1961
1970

583
RAJESH MALHOTRA
15/10/1960
1970

584
T.H.PINJAR,
16/07/1960
1970

585
PAUL MATHEW
7/10/1960
1970

586
LT COL H.T. JAGDISH (RETD.)
10/3/1960
1970

587
D.S.NAGUR
3/11/1960
1971
1977
598
LT COL S B VAJRAMATTI
28/07/1961
1971
1978
599
SHANKAR .B.TATAWATI.
12/12/1961
1971
1978
600
DR.SADANAND L PUJARI
9/4/1962
1971
1976
601
BABURAO .N. KOGNUR
1/6/1962
1971
1976
602
UMESH .V. DURGADSIMI
24/11/1961
1971
1978
603
PRAKASH .K. ANKALGI
20/07/1961
1971
1979
604
PRABHAKAR CHINI
23/10/1961
1971
1979
605
JERRY THOMAS
6/2/1962
1971
1979
606
SANTHOSH.M.TALATHI
12/2/1962
1971
1979
607
SHIVANAGOUDA .K. PATIL
9/5/1962
1971
1977
608
LT COL SATISH V DESHPANDE
15/01/1962
1971
1978
609
P.S. UMBARJE
25/5/1962
1971
1975
610
LT COL PRABHAKAR.A. DALWAI
6/7/1961
1971
1979
611
VENKATESH.S.TAPAS
14/10/1961
1971
1979
612
HARSHAVARDHAN.V.SHROFF
15/07/1961
1971
1979
613
J.S. GUNJAL
5/4/1962
1971
1978
614
S.M. SHETTY
10/10/1961
1971
1978
615
MAJ.R.R KAMAT
9/9/1971
1971
1979
616
DR S.G. VASTRAD MBBS
20/07/1961
1971
1977
617
H.S. RAVICHANDRA
15/01/1962
1971
1976
618
RAJASHEKAR.S.HIREMATH
2/10/1961
1971
1975
619
CHANDPATEL .N. WADAGERI
17/07/1961
1971

620
MALLIKARJUN .R. PATIL
3/10/1961
1971
1978
621
KRISHNANAND .P.HEBLE
31/08/1961
1971
1979
622
WG.CDR.K.RAGHEVENDRA RAO
27/09/1961
1971
1979
623
LT COL PRAKASH C VASTRAD
25/01/1962
1971
1979
624
DR.RAVI.B. KAMOJI
14/04/1962
1971
1978
625
MAJOR BHIMASHANKAR.S.HIPPARGI
25/08/1961
1971
1978
626
WG CDR PRAVIN .S. PATIL
27/10/1961
1971
1979
627
PRAKASH .S. HASABI
7/1/1961
1971
1973
628
GURUPAD B HEGADI, PRINCIPAL
20/07/1961
1971

629
PEERAPPA.S.PATIL
20/10/1961
1971
1979
630
R.B. CHIKKAMATH
20/07/1961
1971
1976
631
CDR SANJEEV. M. KULKARNI IN
10/11/1961
1971
1978
632
PRAKASH .P. HIREMATH
10/8/1961
1971
1978
633
S.B. MARANABASARI
10/8/1961
1971
1976
634
SHRIKANT NAIK
1/12/1961
1971
1979
635
DR SAINATH.S.PATIL
17/01/1962
1971
1974
636
VIJAY N SAMBRANI
15/08/1961
1971
1978
637
COL B.G. GILAGANCHI
24/12/1961
1971
1978
638
SHRISHAIL.S.MATHAPATI
2/7/1961
1971
1979
639
PRAMOD .B. BADAMI ASST.ENGG.
9/5/1962
1971
1979
640
P.M.CHIKODI
10/3/1962
1971
1971
641
AJIT A HAGARGI
1703/1962
1971
1977
642
SANTOSH .S. HALLOLLI SDA
4/7/1961
1971
1979
643
CHANDRAKANT M KOLHAR
10/7/1961
1971
1977
644
B.S. SALIMATH
10/8/1961
1971
1979
645
H.T. MOHANDAS
24/07/1961
1971
1979
646
VENKATESH. V. LINGANUR
1/8/1961
1971
1976
647
VILAS. H. JOSHI
4/7/1961
1971
1980
648
S. ANANTHKUMAR
10/7/1961
1971
1976
649
DR. JAIPRAKASH.R. MANNERI
21/07/1961
1971
1998
650
GIRISH M KERUR
12/1/1962
1971
1979
651
MAJ SANJEEV .S. PATIL
22/05/1962
1971
1979
652
VIJAY.B. SAJJAN
1/4/1962
1971
1979
653
LT COL S.M. KULKARNI
13/04/1962
1971
1979
654
S V PATIL
22/05/1962
1971
1976
655
K R RAGHAVENDRA RAO
21/09/1961
1971
1979
656
BASAVARAJ.S.PATIL
14/08/1961
1971
1979
657
P.B. DIXIT
1/8/1961
1971
1979
658
MARK LOBO
21/07/1962
1971
1974
659
SUNIL.B.CHOUGULE
1/6/1962
1971
1976
660
SANJAY N JAWANJAL
15/08/1961
1971
1979
661
PRAMOD .M. GADE
14/07/1961
1971
1977
662
BHASKAR V PATIL
20/12/1961
1971
1979
663
SHRIKANT C WATWE
8/8/1961
1971
1979
664
PRADEEP .N. DESAI
25/04/1962
1971
1979
665
SANJAY V CHAVAN M.TECH
11/11/1961
1971
1979
666
SHANKAR.N.MOKHASHI
1/1/1962
1971
1979
667
SHASHANK. P. CHAVAN
12/7/1961
1971
1979
668
RAMESH L CHAVAN
1/5/1962
1971
1979
669
DILIP.K.PATIL
15/08/1961
1971
1976
670
SANJAY .H. KADAM
11/10/1961
1971
1979
671
SUBHASH .V. BUTTE
6/2/1962
1971
1979
672
M.S. KURLE
28/02/1962
1971
1978
673
BALASAHEB .P. NAVALE
24/08/1961
1971
1979
674
DWARAKANATH LAXMAMN
14/01/1960
1971
1973
675
ASHOK .T. JADHAV
1/7/1962
1971
1979
676
SHIVAJI A PAWAR
2/7/1961
1971
1974
677
MAJ B S YARAGATTI
20/10/1962
1972
1980
678
LINGARAJ J BAGALI
24/09/1962
1972
1980
679
DR. M.M. APPANNAVAR
20/05/1963
1972
1979
680
S.M. MUMMIGATTI
11/5/1963
1972
1976
681
DR P N BIRADAR
3/11/1962
1972
1980
682
JASBIR SINGH CHADHA
16/10/1962
1972
1980
683
CAPT. U.S. HANUMSHET
10/7/1962
1972
1980
684
S.R. SANNAGOUDAR
22/07/1962
1972
1980
685
SHIVANAND P HALASAGI IAF
10/3/1963
1972
1976
686
V.S. ANGADI
15/04/1963
1972
1977
687
DR. K.C. KULKARNI B.A.M.S
11/12/1962
1972
1980
688
A.B. MUNIYAPPANAVAR
10/071962
1972
1979
689
NAGAREDDI M HUNUR
1/6/1963
1972
1980
690
BASAVARAJ.M.HOOLI
22/07/1962
1972
1976
691
SANJAY.N. GODAKHINDI
18/10/1962
1972
1976
692
R S DANDANNAVAR
6/1/1963
1972
1972
693
LT COL V.S. PATIL
7/10/1962
1972
1980
694
SHIVAYOGI.C. KALASAD KAS
21/05/1963
1972
1980
695
S.G. DESAI B E
8/6/1963
1972
1977
696
ASHOK.H. NAIK
8/7/1962
1972
1980
697
ARAVIND.V SHROFF. B.E.(CIVIL)
14/03/1963
1972
1980
698
RUTURAJ S KUBASAD
18/07/1962
1972
1978
699
M.D. BASHETTIYAVAR
20/01/1963
1972
1976
700
R.M. TANGA
9/10/1962
1972
1972
701
MANOJ.S. KALLUR
14/01/1963
1972
1980
702
C.RAMKUMAR
13/05/1963
1972
1980
703
S.B. HIREMATH
1/4/1963
1972
1976
704
R.G. TARALI
20/07/1962
1972
1980
705
KISHAN.K.NAIR
10/9/1962
1972
1980
706
R.B. GRAMPUROHIT
1/9/1962
1972
1979
707
SUNIL DALAL
24/05/1963
1972
1973
708
H.R. SHASHIKANT
1/12/1963
1972
1979
709
A.D. HANCHATE
15/12/1962
1972
1975
710
R.B. MAHABALSHETTI
24/07/1962
1972
1976
711
B.S. PATIL
30/08/1962
1972
1975
712
DR. S.S. PATIL
5/5/1963
1972
1980
713
N.V. DESAI,
20/07/1962
1972
1979
714
R.B. PATIL
6/8/1962
1972
1977
715
S.R. BADIGER
20/07/1962
1972
1977
716
S.S. CHANDRASHEKHAR
4/9/1962
1972
1980
717
C.K. BELLARY
21/071962
1972
1976
718
DR SURESH .H. JANGAMSHETTI
28/05/1963
1972
1980
719
R.B. KULKARNI
16/11/1962
1972
1980
720
C.M. SHIROL
19/01/1963
1972
1980
721
B.G. MADDIMANI
1/1/1963
1972
1976
722
M.S. SWATANTRAMATH
20/07/1962
1972
1976
723
A.M. MATHEWS
8/9/1962
1972
1980
724
V.S. BHUSARI
7/9/1962
1972
1979
725
S.B. KULKARNI
2/2/1963
1972
1976
726
GUDDERA P VENUGOPAL
27/10/1972
1972
1980
727
S.V. REDDY
22/07/1962
1972
1977
728
VISHWANATH .R. LONI
21/06/1963
1972
1976
729
M.A. KAMOJI
11/11/1962
1972
1980
730
A.G.MANE.
7/11/1962
1972
1980
731
DR. J.R. GADDI
5/8/1962
1972
1978
732
SANTOSH.S. HALLI
11/8/1962
1972
1977
733
DR. M.V. HADIMANI
12/7/1962
1972
1979
734
V.R. KALMATH
2/7/1962
1972
1980
735
S.L. PUJARI
14/04/1963
1972
1980
736
R.P. MURLIKOPPI
05/051963'
1972
1976
737
ISHWAR.S. SANGOLLI
29/12/1962
1972
1977
738
DR. M.B. MADIWALAR
30/05/1963
1972
1976
739
SATISH .A. ANNIGERI
31/07/1962
1972
1979
740
A.A. PATIL
21/09/1962
1972
1979
741
G.K. PRAKASH
31/08/1962
1972
1980
742
M.S. TELLUR
1/6/1963
1972
1978
743
M.N. SHESHAGIRI
22/05/1963
1972
1978
744
A.B. PRASANA
21/05/1963
1972
1980
745
P.I. UGRAN
12/7/1962
1972
1980
746
SHANMUKH A KORI
1/9/1962
1972
1980
747
H.R. ALANDKAR
04/101962
1972
1972
748
MAJOR.S.N. AITHAL
05/051963
1972
1980
749
A.A. DESAI
05/051963
1972
1975
750
ASHOK .N. KANCHAGAR
1/1/1963
1972
1976
751
DR R A YELEDHALLI
23/10/1962
1972
1977
752
K.S. SHINDE
3/2/1963
1972
1980
753
GURURAJ B KULKARNI
17/07/1962
1972
1979
754
PRAKASH K KULKARNI
29/12/1962
1972
1980
755
G.Y. KANAGINAHAL
8/7/1962
1972
1976
756
SHARANBASAVAYA. M. SHINDE
1/8/1962
1972
1976
757
DR SHIVAYOGI. G. HOSAKERI
20/07/1962
1972
1975
758
CAPT. ANIL PUSHKARNA
24/02/1963
1972
1978
759
NIVEDITA PRABHA
26/09/1962
1972
1975
760
PADMAJA RAO
19/09/1962
1972
1975
761
LT CDR C V PRAKASH
29/12/1962
1972
1980
762
LT.CDR. RAJIV MALHOTRA
17/03/1963
1972
1980
763
DR ARVIND V PATIL MS (GEN SURGERY)
30/03/1963
1972
1976
764
P.G. WAKKUNDIMATH
21/03/1963
1972
1975
765
S.S. BANNIKOPPA
20/08/1962
1972
1976
766
N.B. PATIL
20/01/1963
1972
1975
767
DR CHANDRASHEKAR.R.BASARADDI
25/07/1962
1972

768
ISHWAR B ROTTI
5/7/1962
1972
1977
769
M.N. KITTUR
1/5/1963
1972
1976
770
S.B. BIRADAR,
21/08/1962
1972
1981
771
V.S. VENKATESH
8/6/1963
1972
1981
772
N.M. PAMPANNAVAR
20/05/1963
1972
1976
773
R.M.HOSAMANI
5/8/1962
1972
1981
774
COL SHANKAR M GANIGI
25/07/1963
1973
1980
775
RAVINDRA.A. HURAKADLI
26/06/1964
1973
1981
776
ANNASAHEB .S. BHAIRSHETTI
5/8/1963
1973
1980
777
FLT. LT. RAVI D KUDRI VM
17/09/1963
1973
1981
778
A.D. THANEDAR
28/07/1963
1973
1976
779
S.V. PODDAR
21/07/1963
1973
1981
780
DR C.V.SHETTAR
3/1/1964
1973
1981
781
CAPT. ISHWAR .G. DODDAMANI
20/07/1963
1973
1978
782
LINGANAND .L. PUJARI
20/06/1962
1973
1976
783
S.C. KANAGOTAGI
28/03/1964
1973
1976
784
ANILKUMAR KAGI
16/01/1964
1973
1980
785
M.I. SHAKEEL
15/04/1964
1973
1981
786
DR. S.S. KALSOOR
17/04/1964
1973
1978
787
C.B. DODDAGOUDAR
21/06/1964
1973
1980
788
LINGARAJ.C.
15/09/1963
1973
1981
789
MILAN.G.NAMADAR
3/7/1963
1973

790
MAJ.JAGADEESH.G.SORTUR
12/7/1963
1973
1981
791
BASAVARAJ BAGI
13/07/1963
1973
1981
792
P.M. KULKARNI,ASST.ENGG.
25/05/1964
1973
1979
793
DR. D. LAKSHMI KANTH
4/7/1963
1973
1980
794
ASHOK.S. SOMANAGOUDAR
29/09/1963
1973
1981
795
COL NAGAPPA S SHANBHAG
22/07/1963
1973
1981
796
GOVIND RAO. H. MALGHAN
7/8/1963
1973
1978
797
COL. U. SURESHKUMAR NAMBIAR
7/1/1964
1973
1980
798
M.S. RON
11/7/1963
1973
1981
799
LT COL JAGADEESH.S. KAREGOUDAR
20/04/1964
1973
1976
800
A.K. JAINAPUR
1/1/1964
1973
1976